Back to top
About Asia Industrial Estate

アジア・インダストリアル・エステート・マプタプット

アジア・インダストリアル・エステート・マプタプット(AIEMTP)は、タイ東海岸のラヨーン県に位置する大規模工業団地です。

総面積は3,220ライ(515ヘクタール)、PTTによる天然ガスパイプラインをはじめとして整備されたインフラと、近隣にあるマプタット工業港を生かし、主に重化学工業用の工業団地として開発されました。

液体物用岸壁、石油ターミナル、タンク施設、GLOW独立系電力供給業者、イーストウォーター工業用水道、ゲンコ産業廃棄物処理プラント、税関、入国管理事務所、水先案内サービスなどを完備しています。

CUSTOMER LIST

Purac (Thailand) Limited (PURAC)

Purac (Thailand) Limited (PURAC)

Purac (Thailand) Limited (PURAC)

Lactic Acid
Sodium Lactate
Byproduct (Acipin, Gypsum, Biomass)

3 Moo 2 Tambon Banchang, Amphur Banchang, Rayong 21130, Thailand
Indorama Petrochem Limited (IRPL)

Indorama Petrochem Limited (IRPL)

Indorama Petrochem Limited (IRPL)

Purified Terephthalic Acid: PTA4/2 Moo 2 Tambon Banchang, Amphur Banchang, Rayong 21130, Thailand
Asia Silicones Monomer Limited (ASM)

Asia Silicones Monomer Limited (ASM)

Asia Silicones Monomer Limited (ASM)

Methylsiloxanes
Methyl Chlorosilanes
Fumed Silica

1 Moo 2 Tambon Banchang, Amphur Banchang, Rayong 21130, Thailand
Shin-Etsu Silicones (Thailand) Limited (SEST)

Shin-Etsu Silicones (Thailand) Limited (SEST)

Shin-Etsu Silicones (Thailand) Limited (SEST)

Silicone Fluids
Silicone Elastomers


2 Moo 2 Tambon Banchang,
Amphur Banchang, Rayong 21130, Thailand
Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd (EivonikTAC)

Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd (EivonikTAC)

Evonik Thai Aerosil Co.,Ltd (EivonikTAC)

Fumed Silica9/9 Moo 2 Tambon Banchang,
Amphur Banchang, Rayong 21130, Thailand
Momentive Performance Materials (Thailand) Limited

Momentive Performance Materials (Thailand) Limited

Momentive Performance Materials (Thailand) Limited

Silicone Sealants
Silicone Elastomers
Silicone Fluids

1/2 Moo 2 Tambon Banchang,
Amphur Banchang, Rayong 21130, Thailand